header banner
Default

Borsada Tahtacı Ne Demek?


Table of Contents

  Tahtacı kelimesi, borsada sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu sebeple borsayla uğraşan kişilerin bu terimi öğrenmesi gerekmektedir. Borsada işleme alınacak olan hisselerin alışı ve satışı işlemlerini düzenleyen kişilere tahtacı ismi verilmektedir.

   Borsada Tahtacı Ne Demek?

   Teknolojinin bu kadar ileri seviyede olmadığı zamanlarda borsada hisse senedi alış ve satış işlemleri bir tahta üzerine yazılmaktaydı. Bu sebeple her şirketin kendine ait bir tahtası bulunurdu. Hisse senetleri günümüzde dijital ortamlarda yapılsa da tahta ve tahtacı terimleri günümüzde hala kullanılmaktadır.

   Tahtacı Terimi Hangi Anlamda Kullanılır?

   Borsa işlemlerinde bir seans bittiği zaman seansta satılan hisselere göre yeni seanstaki satışlara ait fiyatların belirlenmesini tahtacı gerçekleştirmektedir. Tahtacı bir seanstaki fiyata göre en düşük ya da en fazla ücreti verebilmektedir. Bu sebeple seanstaki en güçlü olan kişiler tahtacılardır. 

  Sources


  Article information

  Author: Catherine Smith

  Last Updated: 1702543322

  Views: 1055

  Rating: 4.7 / 5 (31 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Catherine Smith

  Birthday: 2012-05-08

  Address: 606 Soto Landing, Port Cynthia, ME 50937

  Phone: +4506211238685206

  Job: Pharmacist

  Hobby: Meditation, Hiking, Magic Tricks, Chess, Juggling, Card Games, Lock Picking

  Introduction: My name is Catherine Smith, I am a Precious, esteemed, expert, resolved, rich, Colorful, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.