header banner
Default

Overheden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk grijpen in: tweede bank dicht, klantencompensatie


Crisis Silicon Valley Bank

Een roerig weekend in de Amerikaanse bankwereld. Na het faillissement van de Silicon Valleybank (SVB) heeft de Amerikaanse overheid een andere bank overgenomen. Het ministerie van Financiën belooft dat klanten hun tegoeden terugkrijgen. Dit alles om meer paniek op financiële markten te voorkomen. 

Afgelopen vrijdag ging de SVB failliet, net als de Engelse tak van deze bank. Die laatste is verkocht aan de Britse bank HSBC, maakte het Britse ministerie van Financiën zojuist bekend. "Klanten van SVB VK zullen weer bij hun tegoeden kunnen", aldus een persstatement

Pharming in het rood

VIDEO: Beurzen opnieuw hard onderuit door problemen met banken in VS | BREEKT
BNR

Dat is goed nieuws voor klanten van de bank, zoals het Nederlandse Pharming. Dat bedrijf heeft 19 miljoen dollar op een bankrekening bij de Britse tak en nog eens 26 miljoen dollar op een rekening in de VS. 

Lees ook: Overheid VS neemt noodlijdende techbank SVB over

En ook die tegoeden verwacht het bedrijf terug te krijgen, meldt het vanochtend in een persbericht. Pharming verwijst naar de belofte van de Amerikaanse overheid, die gisteravond hard ingreep. Beleggers hebben er geen vertrouwen in: het aandeel van het biofarmaceutische bedrijf opent in de min vanochtend, en staat op het moment van publiceren voor ruim 6 procent in de min.

Spannend weekend

VIDEO: Tweede Kamer debatteert over handelsdeal EU-VK: 'Vrij magere deal'
WNL

Volgens startupvereniging Techleap hebben meer Nederlandse bedrijven 'een spannend weekend' achter de rug. "Dat zijn vooral de wat grotere bedrijven die zakendoen in de VS of Engeland", zegt directeur Maurice van Tilburg.

Techleap had dit weekend contact met verschillende bedrijven, maar noemt geen namen of aantallen. Bedrijven die zakendoen in de VS, moeten daar een rekening hebben, zegt Van Tilburg. De keuze viel bij startups vaak op SVB. "Dit was de betere bank voor de sector." 

Garantie op spaargeld 

VIDEO: Zware berging #6 Flink ongeval boom en vangrail eruit gereden!
TakelTom

Klanten van de failliete bank krijgen vanaf vandaag weer toegang tot hun tegoeden, die aan hen worden uitbetaald door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Dat gaat verder dan de garantie op spaargeld tot een bedrag van 250.000 dollar, die vergelijkbaar is met het Europese depositogarantiestelsel. Dat systeem houdt in dat spaarders van Europese banken hun spaargeld terugkrijgen bij een faillissement, tot een bedrag van 100.000 euro. 

Bij de SVB zijn klanten met een hoger tegoed dus ook gered. De bank had eind vorig jaar bijna 175 miljard aan spaargeld in beheer. De reden voor het drastische ingrijpen is dat de Amerikaanse overheid wil voorkomen dat ook andere Amerikaanse banken in de problemen komen. 

"Het Amerikaanse volk en bedrijfsleven kan vertrouwen hebben dat hun spaargeld beschikbaar is als ze het nodig hebben", tweet president Biden naar aanleiding van het overheidsingrijpen. De crisis bij de bank is de heftigste sinds de financiële crisis in 2008.

Door snel in te grijpen, wil de Amerikaanse overheid voorkomen dat er weer zo'n situatie ontstaat. Dat is ook de reden dat er is ingegrepen bij een tweede bank in de VS, de Signature Bank. Deze bank is sinds gisteren onder controle van de overheid van de staat New York. Het bestuur van Signature Bank is uit z'n functie ontheven. 

Rekening naar banken

VIDEO: Wilders ik vergeef het u nooit meneer Rutte en mevrouw Kaag Nederland vergeeft het u nooit
Politiek & Samenleving

Klanten van deze bank krijgen hun geld ook terug via de Amerikaanse overheid. Ook hier gaat het om duizelingwekkende bedragen: de bank had eind 2022 voor bijna 90 miljard dollar aan spaargeld op de balans. 

De rekening voor het redden van de banken komt niet bij de Amerikaanse belastingbetaler terecht, verzekeren het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Federal Reserve, de overkoepelende organisatie van centrale banken. 

Beleggers hebben pech

VIDEO: Wilders clasht met CDA "iK BEN NIET GEKOZEN OM DE PROBLEMEN IN DE WERELD OP TE LOSSEN".
Politiek & Samenleving

Niet iedereen wordt overigens gered. Aandeelhouders van de banken en schuldeisers die hun leningen niet hadden verzekerd, hebben pech. En mocht de FDIC verlies lijden op het compenseren van de spaarders, dan wordt dat geld opgehaald bij andere banken.

Lees ook: Onrust in bankenwereld na problemen bij Amerikaanse techbank

Om een bankencrisis in de kiem te smoren belooft de Fed in te springen als er banken in de problemen komen als klanten massaal hun spaargeld opeisen, zoals bij SVB gebeurde. Dat leidde vrijdag tot paniek op de financiële markten, waardoor de koersen van financiële instellingen hard onderuit gingen. 

Koersen verder omlaag

VIDEO: De Europese Banken In Gevaar, Wat U MOET WETEN. Check Uw Bank. De Gevolgen vd Instorting vd SVB.
Hugo Investing Nederlands

De paniek is nog niet voorbij. Banken en verzekeraars staan ook vanochtend in het rood op de Amsterdamse beurs. Aegon, ING en NN Group waren opnieuw de sterkste dalers in de AEX, met verliezen tot bijna 3 procent. In de MidKap verloor ABN Amro 1,5 procent. Ook andere grote Europese financiële concerns lieten overwegend verliezen zien.

Beleggers van HSBC, de koper van de Britse tak van SVB, lijken zich opmerkelijk genoeg weinig zorgen te maken. De koers staat in de min, maar het verlies is vooralsnog een stuk minder groot dan bij andere banken. 

Nederlandse banken 'weerbaar'

VIDEO: The push to owning nothing
Richard Vobes

De SVB kwam in de problemen doordat de bank fors had geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Die zijn minder waard geworden doordat de rente is gestegen. SVB moest een pakket obligaties verkopen om een schuldeiser te betalen. Die verkoop leverde een verlies op dat de bank niet kon dragen. 

Kan dat ook in Nederland gebeuren? Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft een stresstest uitgevoerd. Daarbij is gekeken wat de effecten op de Nederlandse bankensector zijn van zo'n waardedaling van obligaties door rentesprongen.

"Daar kwam maar een geringe impact uit", herhaalt een woordvoerder van de Nederlandse centrale bank hun statement van vrijdag. "Maar onze analyses laten ook zien dat onze banken goed gekapitaliseerd en weerbaar zijn. Daarbij is er ook geen directe relatie met wat zich bij SVB voordoet", aldus DNB.

Sources


Article information

Author: Joel Logan

Last Updated: 1704117003

Views: 709

Rating: 4.7 / 5 (112 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joel Logan

Birthday: 1933-02-03

Address: 9704 Angela Corner, Lake Eric, VA 31641

Phone: +4348593263765204

Job: Security Guard

Hobby: Poker, Sailing, Camping, Chess, Fishing, Raspberry Pi, Horseback Riding

Introduction: My name is Joel Logan, I am a rich, resolute, resolved, strong-willed, important, Adventurous, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.